دپارتمان نورآرایی و مبلمان شهری

شرح خدمات و اهداف دپارتمان نورآرایی و مبلمان شهری برین فکر

 • طراحی و اجرای المان های نور آرایی شهری
 • طراحی و نور پردازی منظر شهری جهت ایجاد تصویری متفاوت از روز و رونق زندگی شبانه
 • انجام مدیریت پروژه ، کنترل و نظارت
 • طراحی و اجرای مبلمان شهری
 • تحقق و تهیه لایحه طرح جامع نورپردازی شهر
 • طراحی و اجرای نورپردازی داخلی (متناسب با عملکرد فضایی طبق اصول طراحی فضا و مبانی نظری روان شناسی محیط)
 • جلوگیری از نورپردازی های بی هدف و نامتناسب با فضای نورپردازی شونده
 • بومی سازی و ایجاد هویت با طراحی نورپردازی خاص منطقه با حفظ روح مکان بنا و جذب توریست
 • طراحی و اجرای نورپردازی نمای ساختمان و منظر شهری متناسب با عملکرد آن
 • مشاوره طراحی و اجرای پروژه های نورپردازی
 • ارائه راهنمای عام مدیریت منظر شبانه
 • شبیه سازی ، مدلسازی سه بعدی و دو بعدی
 • ارائه و نمایش گرافیکی طرح های نوری

گالری تصاویر و پروژه های دپارتمان نورآرایی و مبلمان شهری شرکت