دپارتمان آموزش

دپارتمان آموزش برین فکر در نظر دارد با عنایت به تجربیات و تحقیقات انجام شده با توجه به اهمیت مهندسی ذهن در مارکتینگ و تجاری سازی آثار هنری، سینمایی و ادبی و حرکت در راستای فرهنگ سازی و رعایت این اصول در کلیه مباحث هنری اقدام به برگزاری مسترکلاس با محوریت کاربست عناصر فوق نماید.
 

شرح دوره ها :

 

دوره اول:

شیوه شناسی و روش شناسی مارکتینگ و تجاری سازی آثار هنری با رویکرد نظریه دیکانستراکشن و پسیکانالیز

تعداد جلسات:10 جلسه دو ساعت الی سه ساعت

 

دوره دوم:

آرای فلسفی دلوز و گتاری در باب سینما
تحلیل سینما یک و سینما دو

تعداد جلسات: 5 جلسه دو ساعت الی سه ساعت

 

دوره سوم:

فیلموسوفی: نسبت میان سینما و فلسفه
بررسی نظریات روانکاوانه و مفاهیم گراماتولوژیک و دیکانستراکته در روایت و عناصر فیلمیک

تعداد جلسات: 15 جلسه دو الی سه ساعته

دوره چهارم :

کارگاه آموزشی روانکاوی و نوستالژیا: نشانه شناسی روانکاوی در عکس، سینما، فرهنگ عامه و رسانه های ایرانی

با محوریت باز تعریف روانکاوی و استفاده از نظریات روانکاوی در توصیف مفهوم نوستالژیا به عنوان مشخصه واحده ایرانیان در حوزه های گوناگون با استفاده از تجربیات و تعاملات انجام شده در پروژه ملی کافه نوستال

دوره پنجم :

کارگاه آموزشی هندسه شخصیت: روانکاوی و توپولوژی

با محوریت نظریه روانکاوی، دانش توپولوژی و تبیین مفصل رابطه دوطرفه و متقابل روانکاوی و توپولوژی در حوزه های معماری، کلینیک، نقد ادبی و فرهنگ ارائه شده در دانشگاه های کشور و ایجاد و نظریه پردازی مفهوم هندسه شخصیت ایرانیان برای نخستین بار در کشور توسط نظریه پرداز

دوره ششم :

کارگاه فلسفه برندینگ، نشانه شناسی اقتصاد و فرهنگ در برندها  و معرفی زیرساخت های ایجاد برند

با محوریت تبیین و تعریف مفهوم و دانش برندینگ، شناسایی هویت و ذهنیت برند، معماری برند و تقویت برندهای کسب و کار و شخصی ایرانی ارائه شده در دانشگاه های کشور در زیرمجموعه وزارت علوم


 

علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند از طریق فرم ذیل نسبت به پیش ثبت نام و رزرو دوره ها اقدام نمایند.