دپارتمان معماری و طراحی شهری و BIM

شرح خدمات دپارتمان معماری و طراحی شهری برین فکر :

 • طراحی و تهیه نقشه معماری (فاز یک و دو اجرایی)

           مسکونی ، تجاری ، اداری

 • طراحی شهری، طراحی منظر و فضای سبز
 • انجام مدیریت پروژه ، کنترل و نظارت
 • اخذ تاییدیه ، امضا و تصویب نقشه های ساختمانی و شهری از مراجع قانونی ذیربط
 • تخریب ، بازسازی و مرمت بناهای قدیمی
 • مدیریت بازار یابی و کنترل کیفیت
 • تهیه طرح معماری داخلی ، دکوراسیون داخلی و اجرا
 • تهیه گزارش امکانسنجی شهری و شهرسازی
 • انجام مطالعات پژوهشی تحقیقاتی معماری شهرسازی
 • مشاوره طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی ، اداری مسکونی ، تجاری و...
 • شبیه سازی ، مدلسازی سه بعدی و دو بعدی
 • ارائه و نمایش گرافیکی طرح های معماری و شهری

مشاهده تصاویر پروژه ها